Laden...

Homepage

Grote Club Actie 2020

Via deze weg kunt u onze club steunen, ga naar https://clubactie.nl/lot/r.k.-gymnastiekvereniging-turnoss/280069

Vul de naam in van iemand waarvan u weet dat hij of zij lid is van onze vereniging, om hen te helpen bij de verkoop. Leden die 20 of meer loten verkopen krijgen een leuke verrassing!

EXTRA INFORMATIE Corona team – Aanscherping protocol Leiding (15-10-2020)

Zoals jullie allemaal wel mee hebben gekregen zijn er een aantal regels aangescherpt
Voor jullie als leiding hebben wij ook wat aanpassingen waar wij jullie op willen attenderen.

1) wij geven het dringende advies aan alle 13+ leiding een mondkapje te dragen als je komt lesgeven en lesgeeft aan kinderen boven de 13.
2) Turnoss zorgt voor voorlopig even wegwerp mondkapjes maar zijn ook bezig met uitwasbare.
3) 13+ leden dragen een mondkapje vanaf het moment dat ze een gymzaal binnen komen tot aan de start van de les. En zetten hem weer op direct na de les.
3) kleedkamers worden gesloten. Vraag kinderen ook om al zo veel mogelijk thuis naar de wc te gaan. Wc blijft uiteraard wel open.
4) ouders die mee komen opbouwen dragen ook een mondkapje.
5) er mogen maximaal 30personen in 1ruimte zijn. Vooral voor de trainingshal zal hier naar gekeken moeten worden.
6) 18+ is nog van harte welkom. We zijn een individuele sport over het algemeen. Zij moeten wel 1,5 meter afstand behouden.
7) ouders bij ouder en kindgym dragen een mondkapje.

Contributie wijziging corona periode

Gelukkig is Turnoss niet afhankelijk van wedstrijden en kantine. In tegenstelling tot veel andere sportverenigingen zijn we in staat om Turnoss draaiende te houden van de contributie. We hebben eerder aangegeven dat we een tegemoetkoming in de contributie zullen voorstellen indien dit haalbaar is. De Gemeente heeft inmiddels te kennen gegeven dat de zaalhuur van 16 maart tot 1 juli wordt kwijt gescholden. Ondanks de onvoorziene kosten gemaakt om te kunnen voldoen aan de Coronamaatregelen zijn we in staat om wat terug te doen voor onze leden voor de periode dat ze niet hebben kunnen trainen.

Tijdens de ALV is het volgende door de leden bepaalt:
• De kledinghuur van selectie kleding wordt kwijt gescholden. Deze zal komende periode op €0,00 komen te staan. Geen handeling nodig.
• Per uur die een lid trainde in de hier boven genoemde periode mag een bedrag van €7,00 per uur terug gevraagd worden. Via deze link: https://www.turnoss.eu/aanvraag-regeling-gedeeltelijke-teruggaaf-contributie-ivm-corona-mogelijk-tot-15-november/ . Hierin moet aangegeven worden om welk lid het gaat, welke groep, hoeveel uur en welk bedrag wordt teruggevraagd. Het mag natuurlijk ook als donatie gezien worden voor de eventuele zware periode die gaat komen. Dan hoef je geen actie te ondernemen. Graag teruggave aanvragen voor 15 november 2020.
• Bij een volgende lockdown of aanscherpingen van de regels geen compensatie zal worden gegeven.

Er zijn op diverse media artikelen verschenen over mishandeling in de Gymnastieksport.

Turnoss heeft een aantal jaren geleden het traject Veilig Sport Klimaat in samenwerking met de KNGU in gang gezet.

Mocht er, ondanks dat we er alles aan doen om dit te voorkomen, dingen gebeuren in de zaal die niet horen. Meldt dit dan bij het Bestuur: voorzitter@turnoss.nl
Dit kan ook vertrouwelijk bij onze vertrouwens persoon. vertrouwenspersoon@turnoss.nl

De KNGU meld hierover:
In overleg met hiertoe opgeleide deskundigen melden we hierbij dat het verstandig is dat mensen die te maken hebben gehad met onveilige sportsituaties en nu door alle publicaties hieromtrent geconfronteerd worden met een onverwerkt verleden er goed aan doen om de bijstand van een professional in te schakelen die ze kan bijstaan bij het verwerken van wat ze hebben meegemaakt en/of wat nu verteld wordt in de juiste context te kunnen plaatsen. In het kader van de cultuuromslag in de gymsport kun je, al dan niet anoniem, een melding of aangifte doen van psychische beschadiging, intimidatie, willekeur en uitbuiting bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) of bij de Politie Nederland onder vermelding van gepleegde feiten als geweldpleging, mishandeling, bedreiging, discriminatie en misbruik. Ook vraagt gymnastiekunie Dutch Gymnastics – KNGU om vertrouwen in haar eigen onderzoek. Als je vertrouwen in deze organisaties of vertrouwens(contact)personen is geschaad of een reeds ingediende klacht onvoldoende of naar ontevredenheid is afgehandeld, wordt door professionals aanbevolen om het hogerop te zoeken bij externe professionals (buiten de sportwereld).

Info van het corona team

Zoals jullie begrepen hebben zijn wij druk bezig geweest om te kunnen gaan starten met buiten lessen. Dit gaan wij met heel Turnoss achter op de parkeerplaats van de Rusheuvel doen.
De selecties mogen starten vanaf 11 mei. De recreanten vanaf 18 mei.
Wij hebben hier voor gekozen omdat wij als bestuur toezicht moeten kunnen houden wat er gebeurt. En we met een heleboel regels te maken hebben.
Ook zullen de groepen zoveel mogelijk gesplitst blijven qua leeftijden ivm de grootte van de groepen.

Lees de voor jou betreffende onderstaande protocollen goed door.

Ouders die met de auto komen wordt gevraagd om de volgende route te volgen ivm de verkeersveiligeheid. Dit krijgen zij ook nog via een mail van het bestuur.

Rij-route

protocol sporters

Protocol voor trainers

Protocol voor coordinatoren

Activiteiten

Momenteel zijn er geen recente activiteiten waarvoor u zich kan aanmelden

Evenementen

SponsorKliks, gratis sponsoren!

De club steunen

Weet u dat u onze club kunt steunen, zonder er moeite voor te doen en zonder dat het u (extra) geld kost?
Via sponsorkliks kunt u shoppen bij de voor u bekende winkels, maar krijgt Turnoss een percentage over het eindbedrag.

Klik op het logo of navigeer naar het adres https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=7321
Kies uw winkel en plaats uw bestelling! Wij zouden u hier erg dankbaar mee zijn.