Laden...

Contributie

Prijslijst Gymnastiekvereniging TURNOSS te Oss

NL97RABO0140402705
t.n.v. Penningmeester Turnoss
Bij besluit van de algemene ledenvergadering 2023 is de contributie vastgesteld

Lessoort/basisprijs

 jaarkwartaal
Ouder/Kind Gym€ 166,20€ 41,55
Kleutergym€ 175,00€ 43,75
Freerunnen€ 175,00€ 43,75
Turnen / recreant€ 175,00€ 43,75
Turnen / selectie€ 175,00€ 43,75
Trampoline / recreant€ 175,00€ 43,75
Trampoline / selectie€ 175,00€ 43,75
Acro-gym / recreant 1,5 uur€ 262,50€ 65,63
Acro-gym /selectie € 175,00€ 43,75

Meerprijs lesuur

 jaarkwartaal
Turnen / selectie€ 77,60€ 19,40
Trampoline / selectie€ 77,60€ 19,40
Acro-gym / selectie€ 77,60€ 19,40
Extra recreanten uur€ 77,60€ 19,40

Overige kosten

 jaarkwartaal
Inschrijfgeld-€ 2,50
Administratiekosten
(bij Nota)
-€ 1,25
Bijdrage Selectie
Turnpakje
€ 17,50€ 4,38
Bijdrage Selectie
Trainingspak
€ 17,50€ 4,38

Contributie Reglement

 • De lidmaatschap-perioden zijn: Augustus-September-Oktober, November-December-Januari, Februari-Maart-April en Mei-Juni-Juli
 • De contributie wordt geheven over max. 10 maanden. Over de maanden juli / augustus is geen contributie heffing. Lessen in die periode zijn 'extra'.
 • In de vakantie-perioden van het basisonderwijs worden GEEN lessen gegeven.
 • De contributie wordt in principe door automatische incasso geïnd.
 • Inning van de automatische incasso vindt plaats op de '27e' van de maand in de maanden Maart-Mei-September-November.
 • De contributie dient vooraf betaald te worden in de bovengenoemde perioden.
 • Bij betaling d.m.v. een nota wordt administratiekosten berekend.
 • De contributie van "Rustend lid" zal alleen jaarlijks geïnd worden.
 • De lessen zijn incl. ongevallen- en wettelijke aansprakelijkheid verzekering (geen ziektekosten) volgens de normen van de KNGU-verzekering.

Machtiging automatische incasso

CONTRIBUTIE BETALING:
De contributie voor Gymnastiekvereniging TURNOSS wordt geheven middels AUTOMATISCHE INCASSO (per kwartaal).
Hieronder vindt u een omschrijving van de incasso regeling waarvoor wij een overeenkomst hebben gesloten met de bankinstellingen.
Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verplichten de leden of de ouders/verzorgersde jeugdleden zich mee te werken aan de uitvoering van de regeling.

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als de rekeninghouder daar zelf toestemming voor geeft.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

INTREKKEN MACHTIGING:
Bij het afmelden als lid stopt de machtiging automatisch.

Automatisch contributie laten afschrijven is gemakkelijk:
 • u vergeet nooit de contributie te betalen;
 • u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
 • u kunt zonder opgaaf van redenen het afgeschreven bedrag laten terugboeken;
 • het bespaart u kosten;

Ook voor de vereniging is automatische incasso gemakkelijk:
 • het bespaart ons veel werk van vrijwilligers waar altijd een tekort aan is;
 • alle contributie wordt op tijd betaald, dus geen extra onkosten voor het maken en verwerken van herinneringen.

Rekenvoorbeeld

Stel je kind is lid van selectie turnen en traint 3 dagen in de week.
Daarbij uitgaande dat ze dan 7,5 uur traint.
Ze betaalt dan de basis contributie van € 175,- (= inclusief 1 uur trainen) en daarnaast dan nog 6,5x de meerurenprijs van € 77,60.
Hier komt dan nog € 17,50 bij voor het gebruik van het trainingspak.
Dit wordt dan 175 + (6,5 x 77,60) + 17,50 = € 696,90 euro op jaarbasis.
We hebben 4 inningen per jaar, dus wordt het € 174,23 euro per inning.