Laden...

Rode boekje

Inhoud rode boekje

Hieronder de gegevens van het "Rode boekje".
Het "Rode boekje" ontvangt een nieuw lid bij start lidmaatschap bij Turnoss.

TELEFOONNUMMERS/ADRESSEN GV TURNOSS

1. LEDENADMINISTRATIE
INSCHRIJVEN: U krijgt een inschrijfformulier bij de leiding in de zaal. Die u ook daar weer inlevert.

AFMELDEN: Dit dient schriftelijk te gebeuren. Uiterlijk voor 1 augustus of 1 februari via internet www.turnoss.nl
2. BESTUUR G.V. TURNOSS
VoorzitterJoan Abrahams0412-645429
voorzitter@turnoss.nl
SecretarisJikke Knipping06-25440059
secretariaat@turnoss.nl
PenningmeesterMarsja Danielspenningmeester@turnoss.nl
LedenadministratieMarilyn Ceelenledenadministratie@turnoss.nl
BestuurslidKitty Uijlen0412-750259
BestuurslidRene van der Leest
Bestuurslidvacant
3. SECRETARIAAT
Correspondentie t.b.v. bestuur naar het secretariaat

Adressering:
Secretaris GV TURNOSS
Middenmeent 9
6626 BV Alphen (gld)
4. SPORTZALEN / SPORTHALLEN
RusheuvelRusheuvelstraat 5, Oss
GrindlaanGrindlaan 8, Oss
Telescoop (Poolster)Staringstraat 8, Oss
KrakenburgKrakenburg 6, Oss
5. BANK- / GIRONUMMER
NL97RABO0140402705
t.n.v. Penningmeester Turnoss
6. E-MAIL
Wij willen onze communicatie zoveel mogelijk via de e-mail laten verlopen. Zorg ervoor dat je leiding het juiste e-mail adres heeft.
7. WWW.TURNOSS.NL
Allerlei infomatie en foto’s van de aktiviteiten van GV TURNOSS. Tijdens activiteiten worden er veel foto’s gemaakt. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op internet, kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat.

8. VERENIGINGSKLEDING
De kinderen zijn verplicht om op de diploma-dag in het Turnoss turnpakje te verschijnen. Ook is het gebruikelijk om dit tijdens de les te dragen. Informatie en pasdagen zijn te vinden in het clubblad en website alsook achter op dit boekje.
9. HUISHOUDELIJKREGELEMENT
Het huishoudelijkregelement, de contributie met rekenvoorbeelden en verzekering informatie zijn terug te vinden op internet. Heeft u geen internet en wilt u toch deze informatie ontvangen dan kunt u zich richten tot het secretariaat.

WETENSWAARDIGHEDEN VOOR (NIEUWE) LEDEN

1) informatie
Soms is er voor bepaalde groepen/dagen/zalen een wachtlijst.
Vul het formulier in op internet www.turnoss.nl of BEL VOOR:
-- Meisjesturnen: Susan Broers: tel. 06-29440463 / wachtlijst.turnoss@live.nl
-- Trampoline: Joan Abrahams: tel. 0412-645429
-- Acrogym: Antoinette v Wilgen: tel. 06-12271608
-- Kleutergym: Elly Staal: tel. 0412-622103
-- Jongensturnen: Jelle van Dillen: tel. 06-81240415
-- Ouder- en kind gym: Hilde Abrahams: tel. 0412-645429


2) betaling
Inning van de contributie geschiedt in principe d.m.v. automatische incasso. Meestal wordt op de 27e dag van de maand geïncasseerd, in de maanden september, november, februari en april. Betaling d.m.v. nota is mogelijk maar daar komt een toeslag boven op.
3 afmelden
Dit dient u schriftelijk te doen bij de ledenadministratie: ledenadministratie@turnoss.nl Of via internet www.turnoss.nl
Uiterlijk voor 1 augustus of 1 februari
U kunt gedurende het seizoen uw kind afmelden. De contributie loopt altijd tot einde van een periode. Geen (tijdige) afmelding betekent doorbetaling contributie.
4) contributie en wijze van betalen
U vindt de tarieven op de achterzijde van het inschrijfformulier en op www.turnoss.nl Inclusief een rekenvoorbeeld.
De tarieven zijn op jaarbasis, voor de maanden juli/augustus is er geen contributieheffing.
De lessen zijn inclusief Ongevallen - en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (geen ziektekosten) volgens de normen van de KNGU-verzekering.

5) samenwerking Medifit
Turnoss heeft een samenwerking met Medifit. Als je ergens last ven hebt, kun je gratis een keer langs komen in de Rusheuvel. Dit is toegankelijk voor alle leden van Turnoss. Op de website en op Facebook vind je hier meer informatie over.
6) huldiging van de kampioenen
De leiding van de groepen krijgen een kleine bijdrage om daar hun kampioenen mee te huldigen. Het bestuur doet dit omdat er per discipline grote verschillen zijn, wie er nu in aanmerking moet komen voor een huldiging.

Delen via
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone