Laden...

Rode boekje

Inhoud rode boekje

Hieronder de gegevens van het "Rode boekje".

TELEFOONNUMMERS/ADRESSEN GV TURNOSS

1. LEDENADMINISTRATIE
INSCHRIJVEN: U krijgt een digitaal inschrijfformulier via de leiding.

AFMELDEN: Dit dient schriftelijk te gebeuren. Uiterlijk voor 1 augustus, 1 november, 1 februari of 1 mei.
Via mail of via Ledenportaal
2. BESTUUR G.V. TURNOSS
VoorzitterJoris Teulings
voorzitter@turnoss.nl
SecretarisJikke Knipping
secretariaat@turnoss.nl
PenningmeesterMarsja Daniels
penningmeester@turnoss.nl
LedenadministratieMarilyn Ceelen
ledenadministratie@turnoss.nl
BestuurslidKitty Uijlen
BestuurslidRené van der Leest
BestuurslidJoan Abrahams
3. SECRETARIAAT
Correspondentie t.b.v. bestuur naar het secretariaat

Adressering:
Secretaris GV TURNOSS
Middenmeent 9
6626 BV Alphen (gld)
4. SPORTZALEN / SPORTHALLEN
RusheuvelRusheuvelstraat 5, Oss
GrindlaanGrindlaan 8, Oss
(tijdelijk niet beschikbaar)
KrakenburgKrakenburg 6, Oss
5. BANK- / GIRONUMMER
NL97RABO0140402705
t.n.v. Penningmeester Turnoss
6. E-MAIL
Wij willen onze communicatie zoveel mogelijk via de e-mail laten verlopen. Zorg ervoor dat je leiding het juiste e-mail adres heeft.
7. AVG
Onze Privacy beleid is terug te vinden op www.turnoss.nl. Tijdens activiteiten worden er veel foto’s gemaakt. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op internet, kunt u dit kenbaar maken op het inschrijfformulier. Ook kunt u altijd even een mail sturen naar het secretariaat.

8. VERENIGINGSKLEDING
De kinderen zijn verplicht om op de diploma-dag in het Turnoss turnpakje te verschijnen. Ook is het gebruikelijk om dit tijdens de les te dragen. Informatie is te vinden op de website.
9. HUISHOUDELIJKREGELEMENT
Het huishoudelijkregelement, de contributie met rekenvoorbeelden en verzekering informatie zijn terug te vinden op de website.

WETENSWAARDIGHEDEN VOOR (NIEUWE) LEDEN

1) informatie
Soms is er voor bepaalde groepen/dagen/zalen een wachtlijst.
Vul het formulier in op internet www.turnoss.nl of MAIL VOOR:
-- Meisjesturnen: Marjo van de Bos: wachtlijst.turnoss@gmail.com
-- Trampoline: Joan Abrahams: joan.abrahams@planet.nl
-- Acrogym: Joan Abrahams: joan.abrahams@planet.nl
-- Kleutergym: Rianne Abrahams: rianne.abrahams@outlook.com
-- Jongensturnen: Lenn van Gaal: turnossfreerun@gmail.com
-- Ouder- en kind gym: Hilde Abrahams: hilde.abrahams@planet.nl
-- Free runnen: Lenn van Gaal: turnossfreerun@gmail.com


2) betaling
Inning van de contributie geschiedt in principe d.m.v. automatische incasso. Meestal wordt op de 27e dag van de maand geïncasseerd, in 4 perioden namelijk maart, mei, september en november. Betaling d.m.v. nota is mogelijk maar daar komt een toeslag boven op.
3) afmelden
Dit dient u schriftelijk te doen bij de ledenadministratie: ledenadministratie@turnoss.nl of via ledenportaal
Uiterlijk voor 1 augustus, 1 november, 1 februari of 1 mei
U kunt gedurende het seizoen uw kind afmelden. De contributie loopt altijd tot einde van een periode. Geen (tijdige) afmelding betekent doorbetaling contributie.
4) contributie en wijze van betalen
U vindt de tarieven op www.turnoss.nl Inclusief een rekenvoorbeeld.
De tarieven zijn op jaarbasis, voor de maanden juli/augustus is er geen contributieheffing.
De lessen zijn inclusief Ongevallen - en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (geen ziektekosten) volgens de normen van de KNGU-verzekering.

5) samenwerking Medifit
Turnoss heeft een samenwerking met Medifit. Als je ergens last ven hebt, kun je gratis een keer langs komen in de Rusheuvel. Dit is toegankelijk voor alle leden van Turnoss. Op de website en op Facebook vind je hier meer informatie over.
6) huldiging van de kampioenen
De leiding van de groepen krijgen een kleine bijdrage om daar hun kampioenen mee te huldigen. Het bestuur doet dit omdat er per discipline grote verschillen zijn, wie er nu in aanmerking moet komen voor een huldiging.